Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi, bir hastalık veya rahatsızlığın tedavisi için ozon (O3) gazı kullanılarak uygulanır. Ozon tedavisi, doğal bir oksidasyon maddesi olarak ozon gazının insan vücudundaki bakteri, virüs, mantar veya diğer patojenleri yok etmesiyle çalışır. 

Tıbbi Ozonun Elde Edilmesi

O3 gazı; ‘Tıbbi Ozon Jeneratörü’ adlı cihazlar da, belli bir akım hızı ve %99.9 - 100 saf tıbbi oksijenin yüksek elektriksel voltaja tabi tutulan ortamda elde edilir.

Ozon tedavisi, genellikle intravenöz yolla (damar yoluyla) veya rektal yolla (makattan) uygulanır. Tedavinin uygulanma yöntemi, hastalığın veya rahatsızlığın türüne göre değişebilir. Örneğin, dermatolojik sorunlar için topikal ozon uygulaması, diş eti sorunları için diş ozon tedavisi gibi.